Bölümler
       Ana Sayfa
       Dosyalar
       Dökümanlar
       Arama
       Yayınlar ve Sunular
       Diplomalar ve Sertifikalar
       Patentler
       Kısa ve Yararlı Bilgiler
       MEDCOASTLAND Projesi
       ARDATA Yayın Özetleri
       CLEMDES Projesi
       DIS/MED Projesi
       Önerilen Siteler
       Forum

En Çok Okunan Dökümanlar
 
1 Memleketim 4416

2 Ali Özden 3710

3 T002 Mini Mühür 3319

4 Kelebek Mühür 3097

5 Metal Klipsli Plastik Mühür 3000

6 T005 Midi Mühür 2668
 

Son Eklenen Dökümanlar
 
1 Tuzak 899

2 Hayal Etmek İyidir 979

3 Adaletin Göz Bağı 1506

4 Şiddet ve Kadın 2328

5 Aykırı Yazı 2257

6 Yaşlanmak Kaçınılmaz Bir Gerçek 2279
 


En Çok Bakılan Dosyalar
 
1 Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi 14386

2 Avrupa'’daki İklim Değişikliği Adaptasyon Çalışmaları ve Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Afet Z 9131

3 Dursun Murat Özden 4096

4 Turkey Country Report 3763

5 Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri 3342

6 Arazi Tesviyesinde Bilgisayar Destekli Makina ve İşgücü Planlaması 3215
 

Son Eklenen Dosyalar
 
1 Türk Tarihinin Ana Hatları 47

2 Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 50

3 Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 48

4 Tarih 2 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 47

5 Tarih 1 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 48

6 Elazığ ve Bölgesel Gelişme 1305
 
  
DÖKÜMAN KATEGORİLERİ
  Ali Özden
Plastik Güvenlik Mühürleri
  Dursun Murat Özden

Kategori:  Dursun Murat Özden  
  Memleketim
 

Gölbaşı (Öşk) Köyü, Erzurum ili Uzundere  ilçesine bağlıdır. Erzurum’a uzaklığı 84 km., Uzundere (Azort) ilçesine uzaklığı ise 13 km 'dir.
2000 yılı nüfus sayımına göre köyde 654 kişi yaşamaktadır. Köyde tarım, arıcılık, meyvecilik ve hayvancılık yapılmaktadır.

  

Uzundere İlçesi Tarihi Coğrafi konumu: Uzundere ilçesinin 3000 yıllık bir tarihi geçmişi olup, Uzundere İlçesi tarih içerisinde; Etiler, İskitler, Sakalar, Persler, Çoruh Bulgarları, Doğu Romalılar, Suvarlar, Abbasiler, Sasaniler, Ardahan – Artvin Bağratlı Devleti, Vaspurakan Krallığı, Selçuklular, Ata Beyler, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlullar, Osmanlı Devleti gibi millet ve devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır, Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.

1883 tarihli Erzurum vilayet salnamesinde Uzundere nahiyesinin nahiye müdürü Şerif Ağa’dır.
1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altına düşen ilçemiz halkı 1916 yılında Rusların ve onların silahlandırdıkları Ermeni Taşnak çeteleri zulmünden korunmak için Anadolu’nun batısına doğru Sivas, Malatya, Çorum, Tokat gibi illere göç etmişlerdir.

Uzundere ve çevresi 16 Mart 1918 tarihinde Ruslardan ve Ermeni çetelerinin işgalinden kurtarılmıştır.

Eskiden Tortum ilçesine bağlı bucak merkezi olan Uzundere (Azort) 1987 yılındaki idari taksimatla ilçe olmuştur.Coğrafi Yapı ve İklim: İlçe Erzurum-Artvin karayolu üzerinde, Tortum çayı vadisinde kurulmuştur. Erzurum’a 84 km mesafede olup, Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesiyle sınır teşkil ettiği bölgelerden birisidir. Doğuda Oltu, batıda İspir, kuzeyde Artvin ili Yusufeli ilçesi ve güneyde Tortum ilçesiyle sınırlıdır. İlçenin denizden yüksekliği 1050 metre, yüzölçümü 840 km²’dir.

6.625.000 m² büyüklüğündeki Tortum gölü ilçe sınırları dahilindedir. Gölün uzunluğu 10.800 metre ve genişliği 600-1000 metredir. Derinliği 40-50 metre olan gölün rakımı 1027 metredir. 22 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindeki Tortum Şelalesi ile çok sayıda küçük ölçekli göller yine ilçe içerisindedir. Oltu çayı ve İspir suyu ile birleşen Tortum çayı Çoruh adını alarak Karadeniz’e dökülür. İklim, genellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin hakim iklimidir.

Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülür. Ziyaret Tepe (2755 m), Tav Dağı (2244 m), Murat Tepe (2234 m), Kıllı Dağ (2530 m) Hergavur Dağı (2835 m), Ak Dağlar (3030 m) ve Mescit Sıradağları (3238 m) ilçenin en önemli yükseltileridir. Ormanlarda en çok sarıçam, meşe, ladin, ardıç, karaağaç, kavak ve ıhlamur bulunur.Bölgede iklim, genellikle doğu karadeniz bölgesinin hakim iklimidir. Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülür. Vadi içlerindeki mikro klima iklim özelliği sayesinde ilçemizde narenciye üretimi dışında tüm sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Havzada yıllık ortalama sıcaklık 8 C0 ortalama yağış 435 mm’dir.

Tarihi ve Turistik Yerler: Tortum Gölü Tortum çayının meydana getirdiği göl, İlçe merkezine yaklaşık 8 km mesafededir. 6.625.000 m² büyüklüğündeki göl bir dağ göçüntüsünün meydana getirdiği set gölüdür. Gölün doğu kıyılarını peribacaları süslerken, batı yamaçlarında çok dik ve kayalık bir yapı göze çarpmaktadır. Gölde kafes balıkçılığı yapılmakta olup, alabalık ve aynalı sazan genellikle üretilen türlerdir.

Tortum Şelalesi İlçe merkezine 20 km mesafedeki Şelale, 22 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindedir. İlkbaharda çoğalan ve 400 m³/sn debi civarında akan sular aşağıda bir dev kazanı meydana getirmiştir. Dev kazanına bir çığ gibi akan sular, güneşli havalarda gökkuşağı meydana getirmekte ve çevreye doyumsuz bir manzara hakim olmaktadır.Çamlıyamaç (Öşk-Vank) Kilisesi Kilise, ilçe merkezine 15 km mesafedeki Çamlıyamaç köyündedir. Kilisenin İskit Türkleri Soyundan ve Bağratlılar Hanedanından olan Büyük Davit tarafından M.S. 976 – 1001 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kilisenin restorasyonu için Kültür Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.Ağcakal’a (Üngüzek Kalesi) İlçe merkezine 3 km mesafedeki kale, Tortum yolu üzerinde Dikyarkapı mevkiinde sarp ve yüksek bir kayalık üzerindedir. Ortaçağda havalide derebeylik şeklinde hüküm süren Türk Beyleri tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Yapının tarihi konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. İç kale surlarının bir kısmı halen ayaktadır. Tapınağı, çok yüksek burçları, gözetleme kulesi, fırını, hamamı, Tortum çayına inen gizli su yolları ve dolambaçlı sokakları ile kale, görülmeye değerdir.

Öşk Kilisesi: Kilise, vadi içerisinde yer alan Çamlıyamaç (öşkvank) köyündedir. Bağratlılar Hanedanından Davit tarafından M.S. 961 yılında yaptırılmıştır.

Köptek Mağarası Uzundere vadisinin batısındaki yüksek bir kaya kovuğunun yan yüzeyine yapılmış tarihi bir tablonun bulunduğu bir mağaradır.

Mezar Taşları Karakoyunlular (1380 – 1469) ve Akkoyunlular (1350 – 1502) dan kalma, Altunçanak köyündeki koç – koyun şeklindeki mezar taşları.

Yıkık Bağları Ulubağ köyü sınırlarında, Tortum Gölünün sızıntılarından oluşan küçük göllerin bulunduğu, alabalık tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezlerindendir.

Uzundere ilçesini oluşturan köyler ile ilçeye bağlı diğer köylerin tarihi aşağıda belirtildiği üzere oldukça eskidir.

- Dikyar köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Üngüzek
E1902 Epr: Inguzeg [ Erm "kozca" ]

- Çamlıyamaç köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Öşkvank
E1902 Epr I.221: Aşunk'avank' [ Erm "Aşunk Manastırı" ]

- Çaybaşı Mahallesi Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928 K: Cala

- Uzundere ilçesi - Uzundere - Erzurum
1865, 1928: Azort
E666 Aşx: Azort [ Erm ]
Eski Ermeni tarihinde Azortats P'or (`Azortlar çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabası idi. Eski Azort ile Erikli (Oset), Cömertler (Avşen) ve Çaybaşı (Cala) köylerinin birleşmesiyle 1955'te belediye oldu.

- Erikli Mahallesi Uzundere - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Osset

- Cömertler Mahallesi Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928 K: Avşén

- Gölbaşı köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Öşk
E1250, E1902 Var, Epr I.221, Epr I.221: Aşunk' [ Erm ]

- Ulubağ köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Xars
E1902 Epr: Gars [ Erm "Kars?" ]

- Altınçanak köyü - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: İs

- Sapaca köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Öşkisor
E1902 Epr: Aşunk'i tsor [ Erm "Aşunk deresi" ]

- Balıklı köyü - Uzundere - Erzurum
1946 MYK: Zihik
1928 K: Zıxek
E1902 Epr II.243: Dzıxeg [ Erm "baca" ]
Köyün arkasındaki dağın adı Dzıxegasar (`baca dağı`) olarak kaydedilmiştir.

- Kirazlı köyü - Uzundere - Erzurum
1928 K: Otxa
E1902 Epr: Ot'ğa

- Çağlayan köyü - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Tév [ Erm tev "kol" ]

- Cevizli köyü - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Xatğa [ Erm ]

 
  Ekleyen: Dursun Murat Özden Okunma sayısı: 4417
Bu döküman hakkında hiç yorum yazılmamış.
 

  Plastik Güvenlik Mühürleri
Plastik Güvenlik Mühürleri
#htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 Kelebek Mühür #htmlcaption7


İstatistikler
Okunma : 8988108
Online kişi : 26
Online üyeler:

Dursun Murat Özden
Yayınlar

Dursun Murat Özden
Twitter

  
www.temalar.com
www.temalar.com