Bölümler
       Ana Sayfa
       Forum
       Dosyalar
       Dökümanlar
       Üyeler
       Önerilen Siteler
       Arama
       Yayınlar ve Sunular
       Diplomalar ve Sertifikalar
       Patentler
       Kısa ve Yararlı Bilgiler
       MEDCOASTLAND Projesi
       ARDATA Yayın Özetleri
       CLEMDES Projesi
       DIS/MED Projesi

En Çok Okunan Dökümanlar
 
1 Memleketim 1879

2 T002 Mini Mühür 1447

3 Ali Özden 1377

4 Metal Klipsli Plastik Mühür 1227

5 Kelebek Mühür 1137

6 T005 Midi Mühür 1011
 

Son Eklenen Dökümanlar
 
1 Adaletin Göz Bağı 115

2 Şiddet ve Kadın 677

3 Aykırı Yazı 650

4 Yaşlanmak Kaçınılmaz Bir Gerçek 543

5 BU YILLAR 608

6 BENİM DÜSTURUM 711
 


En Çok Bakılan Dosyalar
 
1 Dursun Murat Özden 1551

2 Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri 1025

3 A Land Information System for Turkey – A Resource for Future Sustainable Development 981

4 Challenges for the Future of Turkish Agricultural Machinery Sector Towards European Union Membership 971

5 Ağrı İli Yöresinde Şeker Pancarının Azot Fosfor ve Potasyum İsteği 915

6 Erozyon Tahmin Modelleri 821
 

Son Eklenen Dosyalar
 
1 Elazığ ve Bölgesel Gelişme 45

2 Şenay Özden 263

3 Her Telden - Ali Özden 818

4 Şirketler İçin 5 Yıllık Finansal Plan 635

5 Ağrı İli Yöresinde Şeker Pancarının Azot Fosfor ve Potasyum İsteği 915

6 Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Verimi Yüksek Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tesbiti 808
 
DOSYA KATEGORİLERİ
  Ali Özden
Plastik Güvenlik Mühürleri
  Dursun Murat Özden
Şenay Özden
 
 

Ankara – Çubuk Baraj Gölü Çevresinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımıyla Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi
  Açıklama: Ülkemizde topoğrafik yapının özendirir oluşu nedeniyle erozyon ciddi bir sorun teşkil etmektedir.Yapılan bu çalışmada, Ankara Çubuk baraj gölü çevresinde kalan alanlarda coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama teknikleri yardımıyla kantitatif modellemeden yararlanarak, yıllar itibariyle erozyonun çalışma alanında meydana getirdiği değişimi
incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan materyaller, 1969 ve 1995 yıllarına ait 1:21000 ve 1:4000 ölçekli hava fotoğrafları, 1:25000 ölçekli toprak, topoğrafik ve jelojik haritalar, nirengi ve kamera kalibrasyon bilgileri ve Landsat 7 görüntüsü’dür.
Hava fotoğraflarının fotoğrametrik yöntemlerle sayısallaştırılmasından elde edilen sayısal yükseklik noktaları, 0.5 m grid aralığında sayısal arazi modellerinden grid
modeli haline getirilmiştir. Elde edilen 1969 ve 1995 yıllarına ait sayısal arazi modellerinden üretilen, sayısal yükselti sınıfları haritasına ait veriler birbirinden çıkarılarak, arazi yüzeylerinde meydana gelen değişim değerleri hesaplanmıştır.
Değişim değerleri, piksel alanları ve sayısı, toprak örneklerinden elde edilen hacim ağırlığı değerleri kullanılarak t/piksel/26 yıl ve t/ha/yıl olarak aşınım ve birikim miktarları saptanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, aşınım alanlarından 8 t/ha/yıl
toprağın uzaklaştığı ve birikim alanlarına değişik yollarla 18.30 t/ha/yıl toprağın geldiği
belirlenmiştir. Çalışma alanında yol inşası nedeniyle hafriyat miktarı çıkarılarak, sadece
1-25 cm aşınım alanları dikkate alınarak aynı hesaplamalar yapılmış ve bu aşınım alanından 13.08 t/ha/yıl toprak kaybı meydana geldiği hesaplanmıştır. Aşınım ve
birikim alanları, toprak haritalarında dikkate alınan, erozyon sınıflama kriterlerine göre
sınıflandırılmış ve haritaları oluşturularak sadece aşınımın değişik seviyelerine ait alanlar gösterilmiştir. Üst üste çakıştırılan sayısal arazi modellerinden değişik noktalarda enkesitler alınmış, yüzeyde meydana gelen değişimler grafikler halinde
verilmiştir. Buna göre, yamaç arazilerde aşınım fazla olurken, etek arazilerde birikimin
fazla olduğu görülmüştür. 1969 yılına ait nokta verilerinden TIN modeli hazırlanmış, eğim haritası yeniden oluşturulmuştur. Elde edilen eğim haritası, toprak haritasından elde edilen, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, eğim ve derinlik sınıfları ve bu sınıflara karşılık gelen erozyon değerleri arasında ayrı ayrı istatistik analizleri yapılarak,
erozyona o arazi için etki eden faktörler irdelenmiştir. Yapılan analizler sonunda, en fazla erozyonun, arazi kullanım kabiliyetlerine göre, VI. sınıf arazilerde, eğim sınıflarına göre, % 20-30 eğim grubunda ve toprak derinliğine göre ise, derin
topraklarda olduğu saptanmıştır. Landsat 7 görüntüsünde, çalışma alanının erozyon, bitki örtüsü ve birikim alanları, değişik bant kombinasyonları kullanılarak
belirlenmiştir. Değişim haritasından belirlenen aşınım ve birikim alanlarının uydu
görüntüsü üzerinde de aynı alanlara işaret ettiği görülmüştür. Kantitatif modelleme şeklinde ifade edilen bu çalışma sediment ve özellikle oyuntu erozyonu çalışmaları için kısa zaman içinde ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
 
  Boyut: 3927296 Dili: Türkçe Okunma: 423 İNDİR

Bu browser için bir PDF plugin yok görünüyor. Bu bağlantıyı kullanarak dosyayı indirebilirsiniz.

Plastik Güvenlik Mühürleri
Plastik Güvenlik Mühürleri
#htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 Kelebek Mühür #htmlcaption7


İstatistikler
Okunma : 5384029
Online kişi : 37
Online üyeler:

Dursun Murat Özden
Yayınlar

Dursun Murat Özden
Twitter

  
www.temalar.com
www.temalar.com