Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

İktisat
 
...arı istihlâk (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı istihsal kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi sermaye malları, teknik bilgi) ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bir bilim. Para kullanılarak veya para kullanılmadan, insanlar arasında mübâdele muâmelelerine sebeb olan faaliyetlerin tetkiki. Servetin incelenmesi. Kısaca üretim ve tüketim faaliye ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Fuzuli
 
...vgide bulan bir şiir anlayışını geliştirmiştir. Gerçek adı Mehmed b. Süleyman"dır. Kerbelâ"da doğdu, doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır. 1556"da Kerbelâ"da öldü.
Yaşamı, özellikle gençlik dönemi ve öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Şiirde "Fuzûlî" adını, kendi şiirlerinin başkalarınınkilerle, başkalarının şiirlerinin de kendisininkilerle karş ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Samaryum
 
...Periyodik cetvelin lantanitler serisinde yer alan metal element. İzotoplarından biri (samaryum-147), düşük kütle sayısına karşın doğal olarak alfa parçacıkları salan bir element olmasıyla garip bir özellik gösterir. Bu izotopun yarılanma süresi 130 milyar yıl kadardır. Samaryumun sarı ve pembe bileşikleri vardır. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Nyasa Gölü
 
...Afrika`da göl. Doğu Afrika`da Tanganyika ile Malavi Mozambiki`ni ayıran büyük bir göldür. Yüzölçümü 26.000 km2, 580 km. boyunca uzanan büyük bir tektonik çukuru doldurmuştur. Bu uzunluğuna göre genişliği pek azdır (30-80 km.). Göl, yüksekliği bin ile iki bin metre arasında değişen dik yamaçlarla çevrilidir. Sularını Şire Irmağı ile Zambezi Irmağı`na boşaltır. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Aedilis
 
...ara açık oyunlar düzenlemekle görevli memur. Başlangıçta pleb tribünlerinin yardımcıları durumundaydılar (Aedilis Plebis). Görevleri de Aventin Tepesi üzerindeki Ceres Tapınağı`na yerleştirilen pleb cemaati kasasına ve arşivine bakmaktı. Daha sonra, İ.Ö. 367-366 yılında patricilerden de iki aedilis seçildi. Bunlar Curia meclisleri tarafından seçildiklerinden "Aedilis Crulis" adını aldılar. Bu tari ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Obi Irmağı
 
...da bulunanı. Uzunluğu yaklaşık 4.230 km, beslenme havzasının genişliği 3 milyon km2 olan Obi, Altaylar`da, Katun ve Biia ırmaklarının birleşmesiyle meydana gelir. Batı Sibirya`da Barnaul, Novosibirsk, Kolpanchevo, Salekhard, Novosib gibi kentlerden geçer ve Kara Denizi`ne (Kuzey Buz Denizi) dökülür. Başlıca kolları Tom, Chulym, Ket, Vakh (sağ) ve İrtiş`tir (sol). Üzerinde bir seri hidrolik santral ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Terkibi Bend
 
...muş nazım biçimleri. Biçim özellikleri şunlardır: Terkibi bendde, her bend iki parçadan birleşiktir: Vasıta ve terkibhane. Vasıta, bendlerin son beyitleridir. Vasıta beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır. Terkibhane, vasıtanın üstündeki beyitlerin bütünüdür. Bunların uyak örgüsü iki çeşittir: a) Bütün dizelerde bir uyak kullanılmaktadır. b) Beyitlerin uyak örgüsü, gazel biçiminde olduğu gib ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Nitrogliserin
 
...patlayıcı bir organik bileşik. 1846`da Ascanio Sobrero tarafından bulundu. Alfred Nobel, nitrogliserini, ticarî olarak kullanılabilir duruma getirdi. Gliserinin nitrik ve sülfürik asit çözeltisine karıştırılmasıyla hazırlanır. Patlamayı önlemek için sarsıntının en aza indirilmesi, sıcaklığın kontrol altına alınması ve gliserinin çok kontrollu olarak ilâve edilmesi gerekir. Nitrogliserin, esas olar ...
  ...
DevamıDevamıDevamı