Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Nitrik Asit
 
...rganik bir asit (HNO3). Sanayide Ostwald yöntemi, elektrik arkı yöntemi (Norveç yöntemi) ya da sülfürik asitin sodyum nitrat üzerine etkisiyle üretilir. Norveç yönteminde hava, elektrik akımından geçirilir. Bu sırada havanın bir kısmı azot monoksite dönüşür. Sonra birdenbire soğutulan hava, suyla karıştırılarak nitrik asit elde edilir. Ancak seyreltik olduğundan, sönmemiş kireçle karıştırılıp kals ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Ulubat Gölü
 
...Bursa ilinde, Karacabey yakınında tatlı su gölü. Uzunluğu 23 km., maksimum genişliği 12 km.; alanı 134 km2 dir (bu alan mevsimlere göre bir miktar değişebilir). Ortalama derinliği 2,5; yüzey sularının denizden yüksekliği 5 m.dir. Üzerinde birkaç ada yer alır. Başlıca kolu Kirmasti`dir. Fazla sularını bir ayakla Susurluk Irmağı`na gönderir. Balık ve tatlı su ıstakozu avlanır. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Çil
 
... sincabi ya da açık kahve lekeler. Özellikle sarışın ve kızıl kimselerde, bazen ikinci çocukluk çağı da denilen yaşlarda, yoğun olarak yüz, kol ve el üstlerinde görülür. Çiller genellikle güneşin etkisi sonucu üst derinin alt tabakasında boya maddesi toplanmasından doğar. Yazın güneş altında çoğalabilirler. Zararsız olan bu çiller, estetik amaçla, soldurma ya da soyma yoluyla yok edilebilmektedir. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Oklu Kirpi
 
...kirpisigiller (Coéndidae), Yaşadığı yerler: Eskidünyâ ve Amerika kıtasında. Özellikleri: Sırtlarında sert dikenler bulunur. Bitkisel besinlerle beslenirler. Ömrü: 8-10 yıl. Çeşitleri: Oklukirpi, Urzon ve Kuanda en tanınmış türleridir.

Sırtları dikenli olan ve bitkisel besinlerle geçinen kemiriciler (Rodentia) takımından memeliler. Eskidünyâ ve Amerika kıtalarında yaşayan çeşitleri mevcuttu ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Aras Irmağı
 
...l Dağı`ndan çıkar. Tuzluca ilçesinin kuzeyinde başlıca kolu Arpa Çayı`nı alır ve Türkiye - Ermenistan ve Nahçıvan sınırında akar. Ağrı dağlık kitlesinin doğusunda, Iğdır Ovası`nın güneydoğu ucunda Türkiye`den çıkar. Çığırının uzun bir bölümünde İran-Azerbaycan sınırında akan Aras, aşağı çığırında Azerbaycan topraklarına girer ve Kura ile birleştikten sonra Hazar Denizi`ne dökülür. Tüm uzunluğu 1.0 ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Hidroflüorik Asit
 
...lüorik asit çok uçucu bir sıvıdır (kaynama noktası 19,4C). Kurşun ya da plastik kaplarda saklanır. Cama etki ettiğinden buzlu cam yapımında kullanılır. HF`nin cama etkisi, camın bileşimindeki silisyum dioksidi (SiO2) silisyum tetraflüorüre (SiF4) dönüştürmesiyle gerçekleşir. Hidroflüorik asit, kalsiyum florür (CaF2) ile derişik sülfürik asit karışımının damıtılma ürünü olan HF gazının sudan geçiri ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Sap
 
...taşıyan bitki bölümü. Genellikle toprak üstünde bulunur. İki ana görevi vardır: Bitkinin topraküstü organlarını taşımak ve kökle yaprakları arasında besisuyu iletimini sağlamak. Yapısı otsu bitkilerde oldukça basit, odunsu bitkilerde ise daha karmaşıktır, otsu bitkilerde, dıştan içe doğru;

1) gözenekli bir üstderi,
2) kabuk,
3) iletim demetleri ve özekdoku bulunur.

Odunsu bit ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Avogadro Yasası
 
...erinde eşit sayıda molekül bulunur ya da N.Ş.A. bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplar" şeklinde ifade edilen yasa ve bir mol maddeki molekül sayısını gösteren 6,022169x1023 sayısı. Avogadro Yasası gerçekte ideal gaz için geçerliyse de uygulamada gerçek gazlar için ihmal edilebilecek bir hata payıyla kullanılır. Örneğin 1 m3 oksijen gazının, N.Ş.A. 1000/22,4= 44,64 mol ya da 44,64x32= 1428,57 gram ol ...
  ...
DevamıDevamıDevamı