Dursun Murat Özden

Erzurum Uzundere Hepimiz yaşlanıyoruz.
Ayrıca yaşlanmak terimi de oldukça sevimsiz ve içinde çaresizliği, artık eskisi gibi işe yaramayacağınız düşüncesini barındırıyor ve modern toplum bu düşünceyi besleyen uygulamalarla dolu.
Belki bazıları gibi yaş almak terimini kullanmak daha iyi ama, adına ne derseniz deyin fark etmez, bütün dünyada yaşlılar giderek yalnızlaşıyor. Artık yaşlılık dönemi “gittikçe küçülen bir adada yaşamak gibi” tanımlanıyor.
Bir uzmanın dediği gibi “Dünyaya egemen olan ekonomik düzende üretim çarkından çekilen ve tüketici olarak da yeterince dinamik bulunmayan yaşlılar, adeta toplumun kıyısına itiliyor”.
....


Erzurum Uzundere Son iki gündür ülke, bir genç kıza yapılan iğrenç, can yakıcı bir muamele sonrasında protesto sesleri ile dolup taşıyor. Ancak ne yazık ki, sokakta yapılan protestolara her zaman olduğu gibi güvenlik güçleri müdahale edip katılanları, katıldıklarına bin pişman ediyor, sanal alemde yapılanlar ise hiç bir işe yaramıyor.
Medyanın bu olayı gündemde tutma süresi ise yeni ve daha etkili bir magazin haber buluncaya kadar.
Son yıllarda medya ve özellikle sosyal medya sayesinde ülkemizdeki insana ve diğer canlılara uygulanan şiddetin bilinirliliği arttı. 21. yüzyılı yaşıyor olmamıza ve toplumun okur yazarlık düzeyinde bir miktar iyileşme olmasına rağmen sosyal düzenimizde elle tutulur bir değişiklik olmaması, eğitim sisteminin hiç bir şey öğretmeyen bir ucubeye dönüştürülmesi, belirli gruplara uygulanan şiddeti bir hak olarak gören inanç sistemlerinin güçlenmesi vs. nedeniyle şiddet olarak
....


Erzurum Uzundere Bugünlerde insana ve diğer canlılara özellikle de kadınlara uygulanan şiddet konusu toplumun neredeyse birinci gündemini oluşturuyor.
Şiddetin insanoğlunun varlığından bugüne kadar var olduğu ve yaşamın bir parçası olduğu, hayatta kalma ve bir diğerine üstünlük kurma gibi gerekçelerle uygulanageldiği açıktır. İlkel yaşamdan bugüne binlerce yıl süren sosyal yaşamın oluşması ve uygarlaşma sonunda bile bu gerekçeler hiç değişmemiştir. İnsanlar bu gerekçelerle hemcinsleri de dahil olmak üzere etraflarındaki diğer canlılara şiddet uygulamaya devam ediyorlar.
Son zamanlarda şiddete maruz kalanların çoğunluğu KADIN olduğu için tartışma da bu eksende devam ediyor. Tartışmanın özünü erkek tarafından kadına uygulanan şiddet oluşturuyor. Muhatabın sadece KADIN olması nedeniyle bir erkeğin ona uyguladığı şiddetin hastalıklı bir davranış olduğu herkes tarafından kabul görüyor. Doğal olarak bunun tersi de geçerlidir.
....


Erzurum Uzundere Bilindiği gibi “Adalet Heykeli”, doğruluğun ve gücün simgesi olarak kılıç tutmakta, diğer eliyle tuttuğu terazi hukukta denge, eşitlik ve adil yargılanmayı, heykelin gözlerinin bağlı olması ise hukukun icra edilmesinde tarafsızlığı simgelemektedir.
Doğal olarak bu tanım her hangi bir hukuk sisteminde adaletin tecelli etmesini beklerken herkesin umduğu şeydir, ancak işler ne yazık ki böyle yürümemektedir.
Tarih boyunca adaletin tecelli edişindeki aksaklıkların ağır sözlerle eleştirildiğini görüyoruz. Mihail Aleksandroviç Bakunin'in "hukuk iktidarların fahişesidir" sözü kuvvetler ayrılığının her dönemde sürekli tecavüze uğradığına dair bir sözdür ve mutlak iktidarın kendisini denetleyen bir yargı mekanizmasını istemeyeceğini ifade eder.
....

Erzurum Uzundere Mevcut iktidar uzay projesini açıklayınca ortalık biraz karıştı. Artık hiç kimsenin yok sayamadığı iç ve dış sorunlar, herkesin iliklerine kadar hissettiği pahalılık, olağan hale gelmiş olan yolsuzluk, bütün bunların sonucu olan yoksulluk orta yerde dururken uzay işi de nereden çıkmıştı? Daha önce açıklanmış ancak gerçekleşmemiş diğer “uçuk” projelerden biri galiba diyenler çoğunlukta olmakla beraber, mevcut sorunları örtmek için açıklanmış bir “halkla ilişkiler” çalışması diyenler de yok değil.
Ülkemizde henüz bir işi gerçekten yapmak ile o işi gösteriş için yapar gibi görünmek arasındaki fark çok iyi anlaşılmamış olduğu için açıklanan bu projeye de şüpheyle yaklaşmak son derece doğal.
Sonuçta iktidarın her söylediğine sorgusuz sualsiz inanan bir kesim karnından gelen gurultulara aldırmadan uzay rüyaları görmeye başlarken iktidarın her söylediğine sorgusuz sualsiz karşı çıkan başka bir kesim ise bulabildiği her malzemeyi kullanarak açıklanan projeyle dalga geçmeye başladı. Tarih bu iki grupta yer alan insanlardan ne kendilerine ne de başkalarına bir yarar gelmediğini gösteren örneklerle doludur.
....


Erzurum Uzundere Yıl 1996
Ankara'da kurumun merkez biriminde araştırmalardan sorumlu olarak görev yapıyorum, toplam 12 enstitümüz var, ikisi Ankara'da.
Bir gün enstitülerden birinden aradılar, falan gün halı saha maçı yapacağız, sen de gel dediler.
Futbolu oldum olası hiç sevmem, yıllar önce, Erzurumspor ilk defa üst lige çıkmış, şampiyonluk maçı var diye kolumdan tutup götüren arkadaşlar sayesinde maç için stadyuma gitmiştim, seyirciden de topçulardan da hoşlanmamıştım, son olmuştu, neyse, davet eden arkadaşlara da anlattım, onlar da piknik de yapacağız, gel deyince olur gelirim dedim, gittim.
....

10 Kasım
Bugün 10 Kasım

Kimileri için, çökmüş, yıkılmış, yenilmiş bir ülkeyi yeniden, küllerinden var etmek üzere yola çıkmış az sayıda vatanseverin önderi ve liderinin ebediyete uğurlandığı günü hatırlayıp, tazim ve taziye sunmak için bir fırsat.
Kimileri için, onun adından ve yaptıklarından nemalanmak için kullandıkları bir fırsat.
Kimileri için, inanıyoruz dedikleri şeyi bile doğru anlayamamış, saplantılı, hasta ruhlu, keşke o kazanmasaydı diyecek kadar kokuşmuş beyinleriyle ona söz söylemek için kullandıkları başka bir fırsat daha.
Aslında onu ölçüsüz bir şekilde övenlerin de yerenlerin de gerçek amaçları:
....


Metal Klipsli Yuvarlak Plastik Mühür
Kilitli Plastik Kelebek Mühür
T002/2 Mini Plastik Mühür

Hazırladığım Bilgisayar Programları

Bu bölümde sırasıyla Erzurum Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü, Köy Hizmetleri Erzurum Araştırma Enstitüsü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yaparken BASIC ve Visual BASIC dillerini kullanarak yazdığım bilgisayar programları bulunmaktadır.

Programların açıklama ve dökümanlarına bağlantıları takibederek ulaşabilirsiniz.

ARDATA - Araştırma Veri Tabanı

ARDATA

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitüleri tarafından 1948-1995 yılları arasında yayınlanan bilimsel eserlerin kısa özetleri, bilgisayar ortamında belirli bir düzen içerisinde verilmektedir.

Program, yazar adı, yayın yeri, yayın yılı ve anahtar kelimelere göre arama yapabilmektedir.

"ARDATA Araştırma Sonuçları Veri Tabanı Bilgisayar Programı" adlı çalışmayı bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Programı buradan indirebilirsiniz.

TURTEM - Türkiye Toprak Erozyonu Modeli

TURTEM

Bilgisayar Programı, yağmur tarafından oluşturulan yüzey ve oluk erozyonuyla kaybolabilecek toprak miktarını belirlemeye olanak sağlamak için geliştirilmiştir. Yüzey ve oluk erozyonuyla kaybolabilecek toprak miktarını belirlemek için üniversal toprak kayıp denkleminin prosedürü kullanılmakta ve toprak kaybını azaltmak amacıyla yönetim tedbirleri önerilmektedir.

"Türkiye Toprak Erozyon Tahmin Modeli - TURTEM" adlı çalışmamızı bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Turtem Programını buradan indirebilirsiniz.

CENGRA - Center of Gravity

CENGRA

Bilgisayar Programı, Japonya Tsukuba'da eğitim gördüğüm dönemde tarım traktörlerinin ağırlık merkezini ve denge ağırlığını hesaplamak üzere BASIC dili kullanılarak yazılmıştır.

"Center of Gravity" bilgisayar programını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

REGRESYON - Regresyon Hesaplamaları

REGRESYON

Bilgisayar Programı, doğrusal ve çoklu regresyon analizleri yapmak üzere BASIC dili kullanılarak yazılmıştır.

Regresyon Programını buradan indirebilirsiniz.

Zaman Etüdü Bilgisayar Programı

ZET

Bilgisayar Programı, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerde kullanılan ekipmanların tarım tekniğine uygun çalışması sırasında ihtiyaç duydukları zaman ve yakıt miktarını belirlemek amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını kullanarak, işletmeye en uygun traktör ve ekipman seçimini kolaylaştırmak üzere geliştirilmiştir.

"Tarım Alet ve Makinaları İşletme Değerleri Rehberi" adlı çalışmamızı bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

"ZET - Tarımsal Mekanizasyonda Zaman Etüdü Çözümleme ve Veri Tabanı Oluşturma Bilgisayar Programı" adlı çalışmayı bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Programı ise buradan indirebilirsiniz.

T005 Midi Plastik Mühür
Metal Klipsli Yassı Plastik Mühür
Asma Plastik Mühür

Hazırladığım Web Siteleri

Bu bölümde HTML ve ASP kullanarak hazırladığım siteler bulunmaktadır.

Bu siteleri hazırlarken yerli yabancı pek çok programcının yazdığı kodları düzelterek kullandım, yaptığım sitelerin durumuna göre değişiklikler yaptım, bu kodları yazan, emek verip işe yarar hale getiren herkese teşekkür ediyorum.

ipucu

İpucu

ipucu.gen.tr

Değişik konularda kısa ve yararlı bilgilerin derlenerek kullanıcıların erişimşine sunulması amacıyla hazırlanmış bir sitedir. HTML ve ASP kullanılarak kodlanmıştır.

Temalar Ltd.Şti.

Temalar Ltd

temalar.com

Plastik güvenlik mühürleri ve plastik kelepçe imalatı ve satışı yapan Temalar Bilgi Teknoloji Araştırma İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. için hazırlanan web sitesidir.

Plastik Mühür

Plastik Mühür

plastikmuhur.net

Plastik güvenlik mühürleri ve plastik kelepçe imalatı ve satışı yapan Temalar Bilgi Teknoloji Araştırma İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. için hazırlanan diğer bir web sitesidir.

Portal

portal

HTML ve ASP kullanılarak hazırlanmış ağırlıklı olarak veri tabanına bağlı olarak çalışan ve yönetim paneli sayesinde veri girişleri yapılabilen bir CMS sitesidir.