Yayınlar / Sunular

Doç.Dr. Dursun Murat Özden

1:1000000 Ölçekli Türkiye Genel Toprak Haritası ve Raporunun FAO-UNESCO ve Toprak Taksonomisine Göre Güncelleştirilmesi
A land information system for Turkey – a key to the country's sustainable development
Ecosystem-based assessment of soil degradation to facilitate land users’ and land owners’ prompt actions (Adana, Turkey, 2-7 June 2003)
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA SİSTEMİ
Thematic and sensitivity mapping on desertification and drought : climatic sensitivity to desertification
Challenges for the Future of Turkish Agricultural Machinery Sector Towards European Union Membership
CLEARING HOUSE MECHANISM ON DESERTIFICATION FOR THE NORTHERN MEDITERRANEAN REGION
Çölleşme İle Mücadele - Üretilemeyen Kaynak Bir Avuç Toprak
ÇÖLLEŞME ve ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
Erzurum Koşullarında Sığır Gübresinden Biyogaz Elde Etme Olanakları
DESERTIFICATION IN TURKEY
TURKEY COUNTRY REPORT - Technical Workshop on National Action Programme Information Needs 20-22 June 2001, Florence, Italy
FARMER PARTICIPATION IN SOIL CONSERVATION WORKS - (EASTERN ANATOLIA WATERSHED REHABILITATION PROJECT)
THE EASTERN ANATOLIA WATERSHED REHABILITATION PROJECT
Bölgesel Kalkınmada Kırsal Altyapı Çalışmalarının Önemi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Rolü
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PROGRAMI
Elazığ ve Bölgesel Gelişme
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 6-7 Mayıs 1999
Erzurum Koşullarında 12 m3 Kapasiteli Biyogaz Tesisinde Sığır Gübresinin Gaz Verimi
Erzurum Koşullarında Ekskavatörle Kanal Açma İşlerinde İşletme Değerleri
Erzurum Yöresinde Kullanılan Bazı Tarım Aletlerinin İşletme Değerleri
Soil Geographical Data Base of Eurasia and Mediterranean Countries at 1 : 1,000,000
The Facts of Desertification and United Nations Convention to Combat Desertification
History and Status of Soil Survey Programs In Turkey and Suggestions on Land Management
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi
Land Degradation in Turkey
A Land Information System for Turkey – A Resource for Future Sustainable Development
The Land Resources of Turkey and Activities of General Directorate of Rural Services
Enflasyon Etkisi Altında Tarım Makinaları Maliyeti
Determining an income-product generating approach for soil conservation management (Marrakech, Morocco, 12-16 February 2004)
CLEMDES Mid-Term National Report - 01 November 2002- 31 October 2003
Inherited Soilscapes of The Mediterranean: Agroscapes of Sustainable Soil & Water Management
Monitoring Some Land Degradation Parameters in Soils of Bala Agricultural Enterprise
OpenSCAD
Identification of Sensitive Areas
Soil Geographical Database of Turkey at a Scale 1:1.000.000
Turkey Soil Erosion Estimation Model - TURTEM
Soil Sealing: The Permanent Loss of Soil and Its Impacts on Land Use
Toprak Ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi - Tarımsal Bilşim Paneli
Tarla Tarımı İşletmelerinde Üretim Planlamasına Yönelik Bilgisayar Programı
Toprak ve Su Kaynakları Veritabanı Projesi - Araştırma Konseyi Sunumu
Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları - 1997
Turkey Soil Information System
Türkiye Toprakları Bilgi Sistemi
Türkiye Toprak Erozyon Tahmin Modeli - TURTEM
Erozyonu Azaltmak Amacıyla Yönetim Metotlarının Seçiminde Yardımcı Olacak Bilgisayar Programı - TURTEM
Turkey Soil Erosion Estimation Model - TURTEM
UBM – Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi
Toprak Ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi - Sunum
Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Arazi Kullanım Sınıfları Tespiti Çalışması
Toprak Ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi -Sunum
Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımının Belirlenmesi
ZET - Tarımsal Mekanizasyonda Zaman Etüdü Çözümleme ve Veri Tabanı Oluşturma Bilgisayar Programı
Tarım Alet ve Makinaları İşletme Değerleri Rehberi
ARDATA - Araştırma Sonuç Raporları Veri Tabanı Programı
Performance Test of Knapsack Mist Sprayer
Tarımsal Mekanizasyonda Zaman Etüdü Çözümleme ve Veri Tabanı Paket Programı
Arazi Tesviyesinde Taşıma Modeli
Erzurum Pasinler İlçesinde Patates Dikim ve Söküm Makinalarında İşletme ve Güvenilirlik Değerlerinin Belirlenmesi
TES - Arazi Tesviyesi Paket Programı
Drenaj Malzemeleri
Drenaj Yapıları İçin Projeleme Kriterlerinin Saptanması
Silindir Permeametre ve Kuyu Permeametresi Yöntemleri ve Uygulaması
Arazi Tesviyesinde Bilgisayar Destekli Makina ve İşgücü Planlaması
Iğdır Ovası Tuzlu, Sodyumlu ve Borlu Topraklarının Islahı İçin Gerekli Jips İhtiyacı, Yıkama Suyu Miktarı ve Yıkama Süresinin Saptanması
Erzurum Yöresinde Hidrolikli Scraper'le Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman, Yakıt Tüketimi ve İş Başarıları
Prototip Jipsli Materyal Serpme Makinası
Erzurum ve Iğdır Yörelerinde Buğday ve Şekerpancarı Tarımında Kullanılan Alet ve Makinaların Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi
Monitoring Some Land Degradation Parameters in Soils of Bala Agricultural Enterprise
Tarımsal Bilişim Paneli - 17 Ocak 2002
Türkiye Toprak Ve Su Kaynakları Veri Tabanı Projesi
Country Report on Agricultural Mechanization in Turkey