Dursun Murat Özden

Yazdıklarım

Erzurum Uzundere Hepimiz yaşlanıyoruz.
Ayrıca yaşlanmak terimi de oldukça sevimsiz ve içinde çaresizliği, artık eskisi gibi işe yaramayacağınız düşüncesini barındırıyor ve modern toplum bu düşünceyi besleyen uygulamalarla dolu.
Belki bazıları gibi yaş almak terimini kullanmak daha iyi ama, adına ne derseniz deyin fark etmez, bütün dünyada yaşlılar giderek yalnızlaşıyor. Artık yaşlılık dönemi “gittikçe küçülen bir adada yaşamak gibi” tanımlanıyor.
Bir uzmanın dediği gibi “Dünyaya egemen olan ekonomik düzende üretim çarkından çekilen ve tüketici olarak da yeterince dinamik bulunmayan yaşlılar, adeta toplumun kıyısına itiliyor”.
....


Erzurum Uzundere Son iki gündür ülke, bir genç kıza yapılan iğrenç, can yakıcı bir muamele sonrasında protesto sesleri ile dolup taşıyor. Ancak ne yazık ki, sokakta yapılan protestolara her zaman olduğu gibi güvenlik güçleri müdahale edip katılanları, katıldıklarına bin pişman ediyor, sanal alemde yapılanlar ise hiç bir işe yaramıyor.
Medyanın bu olayı gündemde tutma süresi ise yeni ve daha etkili bir magazin haber buluncaya kadar.
Son yıllarda medya ve özellikle sosyal medya sayesinde ülkemizdeki insana ve diğer canlılara uygulanan şiddetin bilinirliliği arttı. 21. yüzyılı yaşıyor olmamıza ve toplumun okur yazarlık düzeyinde bir miktar iyileşme olmasına rağmen sosyal düzenimizde elle tutulur bir değişiklik olmaması, eğitim sisteminin hiç bir şey öğretmeyen bir ucubeye dönüştürülmesi, belirli gruplara uygulanan şiddeti bir hak olarak gören inanç sistemlerinin güçlenmesi vs. nedeniyle şiddet olarak
....


Erzurum Uzundere Bugünlerde insana ve diğer canlılara özellikle de kadınlara uygulanan şiddet konusu toplumun neredeyse birinci gündemini oluşturuyor.
Şiddetin insanoğlunun varlığından bugüne kadar var olduğu ve yaşamın bir parçası olduğu, hayatta kalma ve bir diğerine üstünlük kurma gibi gerekçelerle uygulanageldiği açıktır. İlkel yaşamdan bugüne binlerce yıl süren sosyal yaşamın oluşması ve uygarlaşma sonunda bile bu gerekçeler hiç değişmemiştir. İnsanlar bu gerekçelerle hemcinsleri de dahil olmak üzere etraflarındaki diğer canlılara şiddet uygulamaya devam ediyorlar.
Son zamanlarda şiddete maruz kalanların çoğunluğu KADIN olduğu için tartışma da bu eksende devam ediyor. Tartışmanın özünü erkek tarafından kadına uygulanan şiddet oluşturuyor. Muhatabın sadece KADIN olması nedeniyle bir erkeğin ona uyguladığı şiddetin hastalıklı bir davranış olduğu herkes tarafından kabul görüyor. Doğal olarak bunun tersi de geçerlidir.
....


Erzurum Uzundere Bilindiği gibi “Adalet Heykeli”, doğruluğun ve gücün simgesi olarak kılıç tutmakta, diğer eliyle tuttuğu terazi hukukta denge, eşitlik ve adil yargılanmayı, heykelin gözlerinin bağlı olması ise hukukun icra edilmesinde tarafsızlığı simgelemektedir.
Doğal olarak bu tanım her hangi bir hukuk sisteminde adaletin tecelli etmesini beklerken herkesin umduğu şeydir, ancak işler ne yazık ki böyle yürümemektedir.
Tarih boyunca adaletin tecelli edişindeki aksaklıkların ağır sözlerle eleştirildiğini görüyoruz. Mihail Aleksandroviç Bakunin'in "hukuk iktidarların fahişesidir" sözü kuvvetler ayrılığının her dönemde sürekli tecavüze uğradığına dair bir sözdür ve mutlak iktidarın kendisini denetleyen bir yargı mekanizmasını istemeyeceğini ifade eder.
....


Erzurum Uzundere Mevcut iktidar uzay projesini açıklayınca ortalık biraz karıştı. Artık hiç kimsenin yok sayamadığı iç ve dış sorunlar, herkesin iliklerine kadar hissettiği pahalılık, olağan hale gelmiş olan yolsuzluk, bütün bunların sonucu olan yoksulluk orta yerde dururken uzay işi de nereden çıkmıştı? Daha önce açıklanmış ancak gerçekleşmemiş diğer “uçuk” projelerden biri galiba diyenler çoğunlukta olmakla beraber, mevcut sorunları örtmek için açıklanmış bir “halkla ilişkiler” çalışması diyenler de yok değil.
Ülkemizde henüz bir işi gerçekten yapmak ile o işi gösteriş için yapar gibi görünmek arasındaki fark çok iyi anlaşılmamış olduğu için açıklanan bu projeye de şüpheyle yaklaşmak son derece doğal.
Sonuçta iktidarın her söylediğine sorgusuz sualsiz inanan bir kesim karnından gelen gurultulara aldırmadan uzay rüyaları görmeye başlarken iktidarın her söylediğine sorgusuz sualsiz karşı çıkan başka bir kesim ise bulabildiği her malzemeyi kullanarak açıklanan projeyle dalga geçmeye başladı. Tarih bu iki grupta yer alan insanlardan ne kendilerine ne de başkalarına bir yarar gelmediğini gösteren örneklerle doludur.
....


Erzurum Uzundere Yıl 1996
Ankara'da kurumun merkez biriminde araştırmalardan sorumlu olarak görev yapıyorum, toplam 12 enstitümüz var, ikisi Ankara'da.
Bir gün enstitülerden birinden aradılar, falan gün halı saha maçı yapacağız, sen de gel dediler.
Futbolu oldum olası hiç sevmem, yıllar önce, Erzurumspor ilk defa üst lige çıkmış, şampiyonluk maçı var diye kolumdan tutup götüren arkadaşlar sayesinde maç için stadyuma gitmiştim, seyirciden de topçulardan da hoşlanmamıştım, son olmuştu, neyse, davet eden arkadaşlara da anlattım, onlar da piknik de yapacağız, gel deyince olur gelirim dedim, gittim.
....


Erzurum Uzundere Bugün 10 Kasım

Kimileri için, çökmüş, yıkılmış, yenilmiş bir ülkeyi yeniden, küllerinden var etmek üzere yola çıkmış az sayıda vatanseverin önderi ve liderinin ebediyete uğurlandığı günü hatırlayıp, tazim ve taziye sunmak için bir fırsat.
Kimileri için, onun adından ve yaptıklarından nemalanmak için kullandıkları bir fırsat.
Kimileri için, inanıyoruz dedikleri şeyi bile doğru anlayamamış, saplantılı, hasta ruhlu, keşke o kazanmasaydı diyecek kadar kokuşmuş beyinleriyle ona söz söylemek için kullandıkları başka bir fırsat daha.
Aslında onu ölçüsüz bir şekilde övenlerin de yerenlerin de gerçek amaçları:
....


Erzurum Uzundere Riya, genel anlamıyla çıkar elde etmek için olduğundan farklı görünmek ve davranmak dini anlamıyla ise dinle alakası olmadığı halde çıkar için dindar gibi görünmek veya ibadetleri yerine getirmek olarak tarif ediliyor. Örneğin mal, mevki, saygı, şöhret vs. kazanmak için yapılan ibadetler dahil her türlü davranış riya olarak kabul ediliyor. Ayrıca birinin aleyhinde konuşan kimsenin gıybet ettiği kimseyle "pişman olmadan" helalleşmesi de riya kabul ediliyor, yani riya sadece çıkar ve gösteriş için yapılan ibadetleri değil samimi olmadan yapılan her türlü davranışı da kapsıyor.
Benim bu güne kadar edindiğim tecrübelerime göre toplum olarak en önemli sorunumuzunun riya, yani olduğu gibi görünmeme, göründüğü gibi olmama, yani ikiyüzlülük olduğuna dair hiç bir şüphem yok.
....Metal Klipsli Yuvarlak Plastik Mühür
Kilitli Plastik Kelebek Mühür
T002/2 Mini Plastik Mühür