Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Edebiyat-ı Cedide
 
...tarafından çıkarılan bir fen dergisidir. Recaizade, 1895 sonlarında derginin başına Tevfik Fikret’i getirir.
Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyatı Avrupa ruhu ve tekniği içinde yenileştirme hareketi, 1896-1901 yılları arasında, Servet-i Fünun dergisi etrafında, Recaizade önderliğinde toplanan yeni nesille ikinci bir hamle yapmıştır.
Bu nesli Ali Ekrem, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Me ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Radyo Oyunu
 
...e duyusuna yönelik bir oyun türüdür. 1920’lerde Batıda ilk kez uygulanmaya başlanmış, 1950’lerden sonra hızla gelişmiştir.
Görsel öğelere yer vermemesi bakımından tamamen dinleyicinin oyunu ve hareketleri zihninde ve hayal gücünde kavramasına bağlıdır.
Genel özellikleri;
Çoğunlukla insan sesine ve ses efektlerine dayalıdır, kişilerin hareketleri ancak konuşmalarından ve efektlerden anlaş ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Zeus Heykeli
 
...Tanrıların Kralı Zeus" onuruna düzenlenen Olimpiyat Oyunlarıydı. Bugünkü Olimpiyat oyunlarına benzeyen bu müsabakalarda Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilya`dan atletler yarışırlardı. Olimpiyatlar ilk kez M.Ö. 776`da başladı. Oyunlar 4 yılda bir düzenleniyordu ve Yunan şehir devletlerinin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı oluyordu. Yunanlılar, Yunanistan`ın batı kıyısında Peloponnesus denen ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

İnkılapçılık
 
...ka bir hale dönmeyi ifade eder. İnkılap; Arapça “kalp” kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İnkılap ve devrim kelimelerinin Fransızca karşılığı “révolution”, İngilizce karşılığı “revolution”dur. Kelime Latince kökenli olup, revolvere keli ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Atatürk Devrimleri
 
...a ulusların himayesi altına alınmaktan ve onun başına gelebilecek her türlü kötü olaylardan koruyan, tüm dünyaca saygı görüp yüceliği kabul edilmiş olan Türk insanının öncüusüdür.
Atatürk Cumhuriyet yıllarında Türk insanını ve Türkiye’yi kalkındırmak amacıyla bazı devrimler (inkılaplar) yapmıştır. İşte bu inkılaplar ve ayrıntıları şunlardır:
Siyasi Alanda Yapılan Devrimler:
SALTANATIN KAL ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Oğuzlar
 
...leri yapılmıştır. Gy. Nemeth`e göre ise, Oğuz kelimesi Türkçe’de aynı zamanda "kabile" (bir siyasî kuruluşa bağlı kabile) manasına gelen "ok" sözüne eski Türkçe’deki çoğul eki z ilavesiyle türemiş (ok + uz) olup, "kabileler" demektir. Gy. Ne-meth`in bu izah tarzının, bazı itirazlara rağmen, doğru ve -mesele sadece "linguistique" açıdan değil de- Türk tarihinin sosyal ve siyasî gelişmesi bütünü içi ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Günümüz Medyasında Meslek Ahlakı
 
...sın ahlakı, basın özgürlüğünü koruyabilmek ve sürdürebilmek için var olması gerekli bir ahlak anlayışıdır. Basında ahlak konusunun gündeme gelmesi 20. yüzyılın başlarında ve ilk kez çağdaş kitle iletişim araçlarının geliştirildiği batılı ülkelerde olmuştur.
Medyanın sahip olduğu gücün demokrasi, hukuk devleti, kişi hak ve hürriyetleri ve toplum yararına kullanılması gerekmektedir. Bu gücün sui ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Pamukkale
 
... doğa harikalarından biri olan Pamukkale, Denizli ilinin yaklaşık 19 km kuzeyinde yer alır. Büyük Menderes Irmağının kollarından çürüksu`nun suladığı ovanın kuzeyinden çıkan termal su kaynakları ve beyaz travertenleri ile ünlüdür. Travertenler Küçük Çökelce Dağının batı yamaçlarında, deniz yüzeyinden 400 m yükseklikte ve yaklaşık 900.000 metrekarelik bir yaylaya yayılmıştır. Sıcaklığı yaklaşık 35 ...
  ...
DevamıDevamıDevamı