Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Haldun Taner
 
...anbul
Biyografi: Galatasaray Lisesi’ni bitirdi (1935). Almanya’ya gitti, Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu, yurda dönünce (1938) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1950). Edebiyat Fakültesi’nde tiyatro tarihi dersleri verdi.

Tercüman gazetesinde sanat ve kültür yazıları, fıkralar yazmış (1955-1960), bir ara gazet ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Allerji
 
... gıda aşırı duyarlılığı veya allerji, immunolojik mekanizmaları ilgilendiren ters gıda reaksiyonudur. Gıda allerjileri, gıda proteinleri ile reaksiyonlarda immunoglobulinler olarak bilinen özel antikorların üretimi ile başlar. Vücut, virüsler ve bakteriler gibi yabancı istilacılara karşı onun düzenli savunma sisteminin bir parçası olarak antikorları üretir. Bazı bireylerde bağışıklık sistemi bir ç ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Bağımlılık
 
...I
Bağımlılığa yol açan maddeler; genel olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı halde keyif verici özellikleri nedeniyle tüketilirler ve kullanıcılarda bedensel, ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açarlar.
Bağımlılığın sözcük anlamı; birey ve nesne(si) arasında bireyin seçimiyle başlayan aynilik ve süreklilik özelliği taşıyan boyutlu bir ilişkidir. Bu ilişki her ne kada ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Ankara Andlaşması
 
...ak üyelik statüsü kuran anlaşma (1964). Türkiye, Topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959`da başvurmuş, söz konusu anlaşma 12 Eylül 1963`de imzalanarak ilgili ülkelerin parlamentolarında onaylandıktan sonra 1 Aralık 1964`te yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması’nın temel amacı, Türkiye ile Topluluk arasında aşamalı bir biçimde gümrük birliğinin kurulmasıdır. Nihai amacın ise, Batı Avrupa ile hem ekonomik ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

İzmir`in İşgali
 
...laf Devletleri, daha önce yaptıkları anlaşmalara göre Anadolu`yu işgale başladılar. Adana ve dolayları Fransızlar; İzmir, Eskişehir, Samsun, Merzifon ve Bartın ile güneyde Musul, Urfa, Maraş, Gaziantep, İngilizler tarafından işgal edildi. İtalyanlarda Antalya, Konya ve Söke çevresine yerleştiler. Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru (1917) ve Yunanlılar da İtilaf Devletlerinin tarafına geçmiş v ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Bitkiler
 
...duğunu görürüz. Gözle görebildiğimiz canlılar dışında, göremediğimiz milyonlarca canlı türü de vardır.Canlı türleri içinde bitkilerin önemli bir yeri vardır. Bunlar içinde de renkleri ve güzellikleri ile dikkati en çok çekeni çiçekli bitkilerdir.
Bitkilerin sınıflandırılması günümüzde hala tartışma konusudur. Sistematik bilimindeki güncel eğilim, geleneksel bölümlemenin geçerliliğinin yeniden e ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Ebu Reyhan El Biruni
 
...i rolü ve yerinden söz ederken, söyle yazar :
Ulema nedir ve kimlere denir? Ulemanın ne olmadığı daha kolaylıkla söylenebilir, zira onlar ne bir toplumsal-iktisadi sınıf, ne açıklıkla tanımlanmış ayrıcalıklı bir tabaka, ne soya dayalı bir kast, ne bir temsili güç, ne de bir mesleki zümre oluştururlar. Metinlerimizde yarı-okumuş köy imamları ve alim kadılar, sokak tahrikçileri ve sultanların öz ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları
 
...1919’da Osmanlı hükümetinin başına Damat Ferit Paşa getirilmiş ve 4 Ekim 1919 tarihine kadar sadrazamlık yapmıştı. Damat Ferit devlet yönetiminde yetersiz ve işgal güçlerinin adamıydı.
Damat Ferit’e göre yapılması gereken tek bir şey vardı. O da işgal güçlerinin isteklerine kayıtsız şartsız uymaktı. İşgalcilere karşı her direniş, onları daha çok kızdırır ve isteklerini artırırdı. Bu nedenle Ana ...
  ...
DevamıDevamıDevamı